MÁY TIỆN VẠN NĂNG ĐÀI LOAN WINHO

 
 

Máy tiện vạn năng Winho X Series - Máy tiện vạn năng hạng nặng

Máy tiện vạn năng Winho X Series - Máy tiện vạn năng hạng nặng X33/X37/X41

 

Mua hàng

Máy tiện vạn năng Winho V Series - Máy tiện vạn năng vô cấp Winho

Máy tiện vạn năng Winho V Series - Máy tiện vạn năng vô cấp chính xác

Tiết kiệm điện, dòng điện ổn định, và vết cắt tốt.

Được điều khiển bằng công tắc xoay, việc chuyển số được đơn giản hóa.

Chuyển tốc độ vô cấp, bất kỳ tốc độ nào trong phạm vi đều có sẵn.

Độ sâu cắt đạt 8mm (ở 1000 vòng / phút).

Mua hàng
HOT

Máy tiện vạn năng đài loan Winho L Series - L560/L660/L760/L830

Máy tiện vạn năng đài loan Winho L Series - L560/L660/L760/L830

■ Selective bed width:

Chiều rộng băng máy chọn lọc:
S series: 300mm. / M series: 350mm. / L series: 400mm.

■  Varied spindle bore diameters

Các đường kính lỗ trục chính đa dạng:
S series: Ø58mm / Ø80mm (Option). / M series: Ø85mm / Ø105mm (Option). / L series: Ø85mm / Ø120mm (Option).

Mua hàng
HOT

Máy tiện vạn năng đài loan Winho M Series - M560/M660

Máy tiện vạn năng đài loan Winho M Series - M560/M660

■ Selective bed width:

Chiều rộng băng máy chọn lọc:
S series: 300mm. / M series: 350mm. / L series: 400mm.

■  Varied spindle bore diameters

Các đường kính lỗ trục chính đa dạng:
S series: Ø58mm / Ø80mm (Option). / M series: Ø85mm / Ø105mm (Option). / L series: Ø85mm / Ø120mm (Option).

Mua hàng
HOT

Máy tiện vạn năng đài loan Winho S Series

Máy tiện vạn năng đài loan Winho S Series - S430/S480/S530

■ Selective bed width:

Chiều rộng băng máy chọn lọc:
S series: 300mm. / M series: 350mm. / L series: 400mm.

■  Varied spindle bore diameters

Các đường kính lỗ trục chính đa dạng:
S series: Ø58mm / Ø80mm (Option). / M series: Ø85mm / Ø105mm (Option). / L series: Ø85mm / Ø120mm (Option).

Mua hàng