MÁY TIỆN ĐÀI LOAN DENVER

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

MÁY TIỆN VÔ CẤP TỐC ĐỘ CAO – MÁY TIỆN ĐÀI LOAN DENVER MODEL...

Máy tiện vạn năng hiệu Denver model LV-460/560x500/700 xuất xứ Đài Loan là máy tiện chính xác tốc độ cao có nhiều ứng dụng đa năng.

Máy tiện vạn năng LV-460/560x500/700 là máy tiện vạn năng điều chỉnh tốc độ 8 cấp có đường kính tiện 460mm, chiều dài chống tâm 500mm.

Mua hàng

MÁY TIỆN CHÍNH XÁC TỐC ĐỘ CAO – MÁY TIỆN ĐÀI LOAN DENVER MODEL...

Máy tiện vạn năng hiệu Denver model LG-460/560x500/700 xuất xứ Đài Loan là máy tiện chính xác tốc độ cao có nhiều ứng dụng đa năng.

Máy tiện vạn năng LG-460/560x500/700 là máy tiện vạn năng điều chỉnh tốc độ 8 cấp có đường kính tiện 460mm, chiều dài chống tâm 500mm.

Mua hàng

MÁY TIỆN CHÍNH XÁC TỐC ĐỘ CAO – MÁY TIỆN ĐÀI LOAN DENVER MODEL...

Máy tiện vạn năng hiệu Denver model LA-460/560x500/700 xuất xứ Đài Loan là máy tiện chính xác tốc độ cao có nhiều ứng dụng đa năng.

Máy tiện vạn năng LA-460/560x500/700 là máy tiện vạn năng điều chỉnh tốc độ 8 cấp có đường kính tiện 460mm, chiều dài chống tâm 500mm.

Mua hàng