CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

Máy tiện vạn năng vô cấp Denver MODEL LV-460,560x500,700

Model LV-460/560x500/700

Xuất xứ Đài Loan 

Đường kính tiện 460mm/560mm

Chiều dài chống tâm 500mm/700mm

Mua hàng

Máy tiện vạn năng – Máy tiện đài loan Denver MODEL...

Model LG-460/560x500/700

Xuất xứ Đài Loan

Điều chỉnh tốc độ 8 cấp có đường kính tiện 460mm

Chiều dài chống tâm 500mm

Mua hàng

Máy tiện vạn năng – Máy tiện đài loan Denver MODEL...

Model LA-460/560x500/700

Xuất xứ Đài Loan

Đường kính tiện 460mm

Chiều dài chống tâm 500mm

Mua hàng