CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH
HOT

Máy mài tròn Supertec Model G32P/G38P/G45P-60/100/150/200H/NC

Kích thước mài qua bàn (mm) Ø320 (Ø12.6") / Ø380 (Ø15") / Ø450 (Ø18")

Kích thước giữa 2 chống tâm (mm) 600 (24") 1000 (40") 1500 (60") 2000 (80")

Liên hệ Mr.Hiếu 0839139466

Mua hàng

Máy mài tròn Supertec Model G20P/G25P

Kích thước mài qua bàn (mm) Ø200 (Ø8") - Ø250 (Ø10")

Kích thước giữa 2 chống tâm (mm) 500 (20")

Liên hệ Mr.Hiếu 0839139466

Mua hàng