Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Cường Thịnh Chuyên cung cấp các loại máy gia công cơ khí chất lượng cao cho khách hàng. Đem giá trị cho bạn !
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-X4

 • Khả năng mài: Φ4 - Φ14
 • Nguồn điện: 220V ±10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 35x23x24cm
 • Trọng lượng: 12KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-F4/F6

 • Khả năng phay: Φ4 - Φ14 / Φ12 - Φ30
 • Khả năng khoan: Φ3 - Φ13 / Φ13 - Φ30 (32)
 • Góc điểm phần phay: 0o-3o
 • Góc điểm phần khoan: 100o-135o / 95o-135o
 • Nguồn điện: 220V 
 • Công suất động cơ phay: 180W
 • Công suất động cơ khoan: 250W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Bánh xe mài: CBN (đối với thép gió) hoặc SDC (đối với thép vonfram)
 • Kích thước phần phay: 35x23x30cm
 • Kích thước phần khoan: 45x34x38cm
 • Trọng lượng phần phay: 21KG
 • Trọng lượng phần khoan: 47KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi dao phay TX-A5/A6

 • Khả năng khoan/phay: Φ4 - Φ14
 • Góc điểm: 100o-135o
 • Nguồn điện: 220V 
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Bánh xe mài: CBN (đối với thép gió) hoặc SDC (đối với thép vonfram)
 • Kích thước: 36x29.5x28cm
 • Trọng lượng: 21KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan Z13/13D

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ3 - Φ13 (Φ14)
 • Góc điểm: 90o-140o
 • Nguồn điện: 220V ± 10%
 • Công suất động cơ: 120W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 42x27x34cm
 • Trọng lượng: 29KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan Z20

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ3 - Φ20 
 • Góc điểm: 90o-140o / 95o-140o
 • Nguồn điện: 220V ± 10%
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Kích thước: 43x22x31cm
 • Trọng lượng: 14KG
 
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan Z26

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ13 - Φ26 (Φ32) 
 • Góc điểm: 95o-140o
 • Nguồn điện: 220V ± 10%
 • Công suất động cơ: 250W
 • Tốc độ: 4400RPM
 • Kích thước: 43x23x21cm
 • Trọng lượng: 25KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan Z32

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ3 - Φ32 
 • Góc điểm: 90o-140o / 95o-140o
 • Nguồn điện: 220V ± 10%
 • Công suất động cơ: 250W
 • Tốc độ: 4400RPM
 • Kích thước: 42x27x34cm
 • Trọng lượng: 29KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan TX-G13

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ4 - Φ14 
 • Góc điểm: 130o
 • Nguồn điện: 220V
 • Công suất động cơ: 120W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Bánh xe mài: CBN (đối với thép gió) hoặc SDC (đối với thép vonfram)
 • Kích thước: 33x18x20cm
 • Trọng lượng: 17KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan TX-13T/Q

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ4 - Φ14
 • Góc điểm: 90o - 130o
 • Nguồn điện: 220V
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Bánh xe mài: CBN (đối với thép gió) hoặc SDC (đối với thép vonfram)
 • Kích thước: 35x23x27cm
 • Trọng lượng: 12KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan TX-S20

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ3 - Φ20 
 • Nguồn điện: 220V
 • Công suất động cơ: 180W
 • Góc điểm: 118o - 140o
 • Tốc độ: 4800RPM
 • Bánh xe mài: CBN (đối với thép gió) hoặc SDC (đối với thép vonfram)
 • Kích thước: 43x22x21cm
 • Trọng lượng: 17KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan TX-S20S

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ3 - Φ20 
 • Góc điểm: 130o
 • Nguồn điện: 220V
 • Công suất động cơ: 180W
 • Tốc độ: 3000-6000RPM
 • Bánh xe mài: CBN (đối với thép gió) hoặc SDC (đối với thép vonfram)
 • Kích thước: 50x34x22cm
 • Trọng lượng: 21KG
Mua hàng
HOT

Máy mài mũi khoan TX-0.5A

 • Khả năng mài mũi khoan: Φ0.5 - Φ3 
 • Nguồn điện: 220V 50Hz
 • Công suất động cơ: 550W
 • Tốc độ: 6000RPM
 • Kích thước: 56x60x80cm
 • Trọng lượng: 110KG
Mua hàng